Публічна оферта - Promodo hub

Публічна оферта

м. Харків, Україна

ФОП Кресальна Я. Н., надалі іменоване Компанія, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 і 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір користування веб-сайтом на зазначених нижче умовах:

 1. Термінологія і скорочення

1.1. Термінологія, яка використовується в даному Договорі, означає наступне:

1.1. «Договір» — публічний договір (оферта), адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір на надання послуг. Розміщена Компанією за адресою: https://hub.promodo.ua. 

1.2. «Акцепт» — повне й беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по реєстрації на Веб-сайті.

1.3. «Веб-сайт» — сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні https://hub.promodo.ua/ разом з інформаційними ресурсами в певній текстової, графічної або звукових формах, що перебувають в розпорядженні Компанії і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет.

1.4. «Законодавство» — положення чинного законодавства України, які застосовуються до даного Договору.

1.5. «Захід» — культурно-видовищний захід, у тому числі але не виключно конференція, лекція, тренінг та будь-яка інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Електронного квитка. 

1.6. «Заявка» — волевиявлення користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Веб-сайту, в порядку, встановленому Офертою.

1.7. «Контент Сайту» — результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації, в тому числі літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови, комп’ютерні програми, програми та додатки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відеокурси, інфографіка, фонограми, зображення, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети і інші об’єкти, що розміщуються на Веб-сайті).

1.8. «Контент Заходу» — вся інформація, яка становить зміст сеансу окремого Заходу, в тому числі live-стрім, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Веб-сайту.

1.9. «Користувач»  — особа, яка акцептувала Оферту, що міститься в даному договорі публічної оферти і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов’язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень і за наслідки такого використання.

1.10. «Глядач» (слухач) – особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає  послугу.

1.11. «Квиток» — документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Компанією і право Глядача (Покупця) на одноразове відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу Компанії (вхідний Квиток), в тому числі Електронний квиток. Квиток має упорядковану сукупність даних, в тому числі сформовану Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, розмір Збору за послуги, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру). Квиток не є товаром.

1.12. «Електронний квиток» — документ, сформований Системою в електронно-цифровій формі (сукупність параметрів і статусів в Системі), містить QR-код, вартість, розмір Збору за послуги, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.13. «QR-код» — код сформований Системою який присвоюється Квитку та ідентифікує його.

1.14. «Номінальна вартість квитка» — вартість Квитка встановлена Компанією для всіх Покупців.

1.15. «Ціна Квитка» (замовлення) — сукупна сума Номінальної вартості Квитка та Супутніх послуг.

1.16. «Персональні дані» — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (в тому числі але не виключно: прізвище, ім’я, контактний номер телефону, місто).

1.17. «Оферта» — цей договір публічної оферти, який укладається між Компанією та Користувачем шляхом приєднання користувача до запропонованого компанією договору в цілому і містить умови використання Веб-сайту.

1.18. Платіжна система — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від користувачів на рахунок Компанії / Організатора за Заходи, доступні для придбання на Веб-Сайті.

1.19. «Сервіси Сайту» — функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.

1.20. Назви заголовків / розділів в даному Договорі наведені виключно для зручності і не впливають на тлумачення даного Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту.

2.2. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов’язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цієї Оферти.

2.3. Факт активації користувачем чек-боксу «Я ознайомлений і приймаю умови Публічної Оферти» на Веб-сайті є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

2.4. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Веб-сайті, а також їх вартість та інші істотні обставини з проведення Заходів публікуються на Веб-сайті в режимі реального часу.

2.5. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Облікову запис Користувача.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 

3.1. Ця Оферта містить умови при згоді й дотриманні яких Користувач може придбати послуги шляхом купівлі Квитка на веб-сайті, і дія якої поширюється на всі засоби здійснення Користувачем Замовлення та форми його оплати. 

3.2. В результаті придбання Квитка на Захід між Користувачем і Компанією укладається Договір на надання послуги, визначеної у Квитку.

3.3. Для споживання послуги Користувачу необхідно здійснити наступне:

3.3.1. замовити й оплатити Квиток.

3.3.2. отримати Квиток на електронну пошту, вказану при створенні Заявки.

3.3.3. вчасно прибути до Закладу, в якому проводиться Захід, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення), і, якщо у Квитку зазначено окреме посадкове місце – зайняти його. Доступ Глядачів у Заклад, у якому буде проводитися Захід, відкривається за одну годину до запланованого початку Заходу, і триває до фактичного початку Заходу. Пройти контроль на Заході по непогашеному Квитку можна тільки один раз (Квиток може бути відсканований лише один раз – після цього він стає недійсним). У випадку якщо Глядач після проходження контролю, вийде за його межі, повторне проходження за погашеним Квитком, та пропуск Глядача на Захід буде неможливий, навіть при пред’явленні погашеного Квитка. Запланований початок Заходу обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. У тому випадку якщо Глядач зі своєї вини або ініціативи не прибув вчасно в Заклад, та/або не пройшов контроль, та/або до початку чи закінчення Заходу покинув Заклад, Компанія, за умови що вона провела Захід, вважається такою, який належним чином виконав умови Договору про надання Видовищної послуги (надав Користувачу доступ до Заходу, та можливість споживання послуги), і не несе відповідальності перед Глядачем та/або Покупцем за неотримання таким Глядачем та/або Покупцем Видовищної послуги (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).

3.3.4. Не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. В разі, якщо Глядач зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови, що Захід відповідає зазначеному у Квитку, послуга вважається наданою/спожитою Користувачем/Глядачем у повному обсязі й належним чином (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).

3.3.5. Не порушувати Правил перебування в Закладі/на Заході, встановлені Організатором та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі/на Заході частково вказуються у Квитку й можуть бути доповнені/змінені Організатором та/або Закладом;

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Користувач МАЄ ПРАВО:

4.1.1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи, розміри Збору за послуги та вартості Додаткових послуг в інших квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків.

4.1.2. Самостійно обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Компанією на Сайті. При цьому Користувач зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

4.1.3. Направляти відгуки про роботу Компанії за контактами Компанії.

4.14. У разі скасування, переносу або зміни заходу повернути попередньо придбані квитки. Повернення коштів проводиться організаторами заходу з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення).

4.2. Користувач ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ

4.2.1. Вказувати винятково повну та достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати та інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо Замовлення Покупця не буде виконано/буде виконано не коректно, не точно, або неповно через помилкові, не точні або неповні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті – Компанія не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням.

4.2.2. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.

4.2.3. Користувач має право відмовитися від придбання Квитка до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Компанії.

4.2.4. Користувач самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.

4.2.5. Оплатити у повному обсязі вартість Квитків та Супутніх послуг.

4.2.6. Дотримуватись Правил перебування на Заході.

4.2.7. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Компанії та іншим Покупцям.

4.2.8. З метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Користувач/Глядач зобов’язані прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка та в жодному разі не розголошувати QR-кодів Квитка.

5.1. Компанія має право:

5.1.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.

5.1.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству України.

5.1.3. Консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати Квитка, в тому числі самостійно зв’язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при купівлі квитка на Веб-сайті.

5.1.4. У будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Компанією змін і / або доповнень до Оферті означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.

5.1.5. Переуступати або іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

5.1.6. У разі порушення Користувачем умов цієї оферти, Компанія має право блокувати обліковий запис користувача або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої сторінки або без такого повідомлення.

5.2. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки і про факт здійснення успішної оплати рахунку. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу інформацію.

5.3. Компанія не зобов’язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінити або припинити, або припиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Веб-сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Веб-сайту.

5.4. Компанія забезпечує конфіденційність даних Користувача в процесі їх обробки відповідно до умов Політики Конфіденційності і чинного Законодавства.

5.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Веб-сайту в загальнодоступній формі.

 1. Умови надання доступу до заходів

6.1. Інформація про конкретні Заходи та / або функціональний склад конкретних Заходів, інформація про умови надання доступу до Заходу і / або про безплатний характер проведення Заходів, специфікація вимог і / або рекомендації з технічного забезпечення для доступу до Заходам, інші відомості або вимоги, які повинні і / або можуть бути повідомлені Користувач відповідно до цього Договору або вимог Законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначені відомості:

6.1.1. Опубліковані на Веб-сайті Компанії;

61.2. Доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих на електронну пошту Користувача, вказану ним при реєстрації;

6.1.3. Надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;

6.1.4. Доведені до відома Користувача при його зверненні за контактними адресами і телефонами Компанії;

6.1.5. Доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

6.2. Участь в Заході підтверджується оформленням Заявки, що полягає у виконанні кінцевої послідовності дій:

(I) натисканням (клік) на інформаційне вікно обраного Заходу,

(II) переходом на сторінку зазначеного Заходу на Веб-сайті,

(III) натисканням кнопки «Купити квиток» і (IV) внесенням оплати за участь.

6.3. Оформлення Заявки за допомогою Веб-сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з’єднання та обліку вартості (білінгу) в складі Веб-сайту. Будь-які дії Користувача за передплатою / відмови від Заявки має рівнозначну юридичну силу, якщо сторони уклали відповідну угоду в письмовій формі.

6.4. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках цього Договору є київський час, певне на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Веб-сайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між Сторонами.

6.5. У разі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту завершення процедури оплати участі в Заході, але, в будь-якому випадку не пізніше початку Заходу, Користувач з тієї чи іншої причини не отримав підтвердження участі від менеджера, йому необхідно звернутися в службу підтримки компанії за контактним номером телефону компанії або іншим номерами, вказаним на Веб-сайті.

6.6. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в Заході третім особам, в тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуальної посилання (URL) для участі Користувача в даному Заході, поширення Користувачем інформації та матеріалів, одержаних ним у зв’язку з участю в Заході. Використання інформації та матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі в Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача по кожній індивідуальній посиланням.

6.7. Можливість скасування/перенесення Заходу встановлюється Компанією самостійно.

6.8. У разі скасування Заходу з вини Компанії, а також в разі, якщо Користувач відмовився від участі в Заході через перенесення Компанією даного Заходу, Компанія зобов’язана відшкодувати повну вартість сплачених ним коштів за участь в такому Заході.

6.9. Користувачеві, що бажає відмовитися від участі в Заході з причин, незалежних від Компанії, в разі якщо можливість такої відмови передбачена, відшкодовується вартість заходу, сплаченого Користувачем, за вирахуванням витрат, фактично понесених Компанією.

6.14. Веб-сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Акцептуючи Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.

 1. Ціна, порядок і форма розрахунків

7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходу, здійснюються між Користувачем та Компанією безпосередньо.

7.2. Компанія залишає за собою право приймати грошові кошти від користувачів за використання окремого Контенту Веб-сайту, право інтелектуальної власності або ліцензія на який належить Компанії, а також за Заходи, що організовуються безпосередньо Компанією.

7.3. Ціни вказуються на Веб-сайті для кожного Заходу окремо в момент відкриття збору Заявок на участь в конкретному Заході або повідомляються Користувачеві шляхом надсилання електронного повідомлення.

7.4. Користувач перераховує кошти Компанії для оплати обраного ним Заходи, в порядку 100% передоплати.

7.5. Користувачі-резиденти України здійснюють оплату в національній валюті України – гривні. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату в гривнях або в іноземній валюті, відповідно до виставленого рахунку. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувача банком або банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.

7.6. Спосіб оплати визначається Компанією та доводиться до відома Користувача шляхом надсилання електронного повідомлення або в інших обраним Компанією способом.

7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і доступних на Веб-Сайті на момент оплати. Методи і способи оплати, які не передбачені і недоступні на Веб-Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються.

7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів методів оплати. Компанія має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Веб-Сайті без зобов’язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.

7.9. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов’язану з платіжними картками, а саме: номер карти, термін дії, CVC / CVV-код і ім’я власника платіжної картки і дає згоду Компанії / Платіжною Системі на обробку своїх персональних і платежів, по переказу грошових коштів за межі встановленого Захід.

7.10. Вибравши і підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію / Платіжну систему списати з вказаною їм платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість, зазначену на Веб-Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої ​​конвертації і курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (I) оплати обраного Заходи, (II) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, і (III) для інших цілей, необхідних для виконання умов справжньої угоди. Користувач повністю усвідомлює і погоджується з тим, що на момент оплати Компанії не відомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.

7.11. Компанія має право запросити у Користувача, а Користувач зобов’язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов’язаних з оплатою Заходи, з поверненням коштів у випадках, передбачених законодавством України, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.

7.12. При створенні / оформленні заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим їх списанням. Користувач зобов’язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час (наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення оплати, повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку).

7.13. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок одержувача коштів.

7.14. У разі, якщо Захід не відбудеться, кошти, отримані від Користувача в якості оплати Заходи, підлягають поверненню Користувачу протягом 30 днів з дати скасування Заходу.

 1. Персональні дані

8.1. Здійснюючи Замовлення Користувач надає Компанії свої Персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Глядачів, тощо) – при замовленні Квитка через Сайт або Точку продажу. Надаючи такі персональні дані Користувач надає Компанії безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.

 

8.1.1. У випадку якщо Користувач при здійсненні Замовлення надає Компанії персональні дані інших осіб, Користувач цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Компанії, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Компанією. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Компанії на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

 

8.2. Обробка та використання персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України (в тому числі але не виключно відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р.). Користувач дає Компанії безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на обробку та використання його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, окрема згода Покупця на обробку його персональних даних – не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Користувач гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені та згодні з умовами даної Оферти.

 

8.3. Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. Права інтелектуальної власності

9.1. Контент Сайту і контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або використовуються нею на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягають охороні відповідно до законодавства України. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.

9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.

9.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об’єктом інтелектуальної власності Компанії та / або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходи регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення. У разі якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходи не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення Заходи виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плата за використання такого програмного забезпечення Заходи включена у вартість Заходи. Всі права на програмне забезпечення Заходи, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення зберігаються за Компанією та / або виробником програмного забезпечення Заходи.

 1. Відповідальність сторін

10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-якому випадку не може перевищувати вартість Заходи. Компанія не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

10.2. У разі якщо Користувач з причин, незалежних від Компанії, що не використовував своє право участі в Заходах, то зобов’язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

 1. Форс-мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), як це визначено в законодавстві України. При цьому, термін виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

11.2. Якщо обставини, зазначені в п. 11.1 цього Договору, будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

 1. Порядок вирішення спорів

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

12.2. Всі претензії (скарги) користувача до Компанії з використання Веб-сайту повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, вказаний в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов’язковою наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, вказаний в цьому Договорі . Термін розгляду претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після закінчення якого Компанією приймається одне з таких рішень: (I) про незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (II) про повне або часткове згоді з претензією (скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Користувача

12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного Законодавства.

 1. Порядок направлення (надіслання) повідомлень

13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви і інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній в такий спосіб:

13.1.1. Від Компанії до Користувача – шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті або розміщення на Особистою сторінці користувача на Веб-сайті, доступною тільки Користувачу, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору.

13.1.2. Від Користувача до Компанії – в письмовій формі за допомогою рекомендованого листа, спрямованого поштою за адресою Компанії, вказаною в цій Оферті. Письмові звернення, що направляються Користувачем на адресу Компанії, повинні бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.

14. ПОВІДОМЛЕННЯ

 

14.1. Здійснюючи Замовлення Користувач надає Компаніїї безстрокову згоду на отримання будь-яких рекламних та інформаційних повідомлень на месенджери та/або на електронну адресу/телефон, надані Покупцем при Замовленні Квитка.

 

14.2. Інформаційні повідомлення призначені для широкого кола потенційних покупців, публікуються на Сайті та/або розсилаються на електронні адреси/телефони Покупців, які раніше здійснювали Замовлення.

14.3. Користувач має право відмовитися від отримання рекламних та інформаційних повідомлень (окрім, системних повідомлень), що надходять у месенджери та/або на електронну адресу/телефон, вказані при здійсненні Замовлення, в будь-який момент за допомогою функціональних можливостей таких сервісів або за письмовим зверненням до Компанії.

 1. Інші умови

15.1. Умови даної Оферти діють до моменту відкликання / зміни Пропоновані можливості Компанією.

15.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття даної Оферти, що виражається в реєстрації користувача на Веб-сайті, і діє до моменту його припинення однією із Сторін.

15.3. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.

15.4. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до сервісів Веб-сайту в односторонньому порядку в будь-який момент і з будь-яких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Користувачем будь-якого з умов, визначених цим Договором.

15.5. У разі укладення цього Договору (акцепту даної Оферти) в письмовому вигляді, розірвання договору в односторонньому порядку однією із Сторін проводиться шляхом направлення відповідного письмового заяви іншою Стороною.

15.6. Приймаючи умови даної Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликане Користувачем в будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення до адреса Компанії.

15.7. У разі якщо користувачеві необхідний підписаний Компанією друкований екземпляр цього Договору, Користувач роздруковує в двох примірниках наданий Компанією за додатковим запитом Користувача письмовий варіант Договору, попередньо вказавши в тексті реквізити Користувача (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані та адресу реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та логін; для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – найменування, адресу місцезнаходження та поштову адресу, банківські реквізити, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та логін), підписує обидва примірники, при цьому номер договору присвоюється Компанією і збігається з унікальним номером ідентифікації користувача (номер, присвоєний Компанією Користувачеві при реєстрації на Веб сайті), місцем укладення договору є місце знаходження Компанії (місто Харків, Україна), а датою договору є дата здійснення акцепту, і на спрямовує обидва примірники поштою цінним листом за адресою Компанії. Отримавши підписаний Користувачем Договір, Компанія підписує і оформляє його зі свого боку і повертає Користувачеві один екземпляр поштою, який буде направлений на поштову адресу користувача, вказану їм при підписанні Договору.

15.8. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного Законодавства.

 1. Контакти компанії і служби підтримки:

Телефон: +380638644500

Електронна адреса: [email protected]